informacije

o uvozu i izvozu

logističke usluge

vezane za

carinjenje

međunarodna

špedicija

organizacija

transporta

Prevoz kopnom

U zavisnosti od potreba klijenta ugovaramo pojedinačni ili zbirni prevoz kopnom.

Prevoz zrakom

Za klijente kojima je važna brzina prevoza vršimo ugovaranje prevoza zrakom.

Prevoz morem

Prevoz morem, veće količine robe, kontejneri, za klijente kojima je ovakav način prevoza potreban.

Zainteresovani ste za naše usluge?

Kontaktirajte nas na:

info@transagent.ba