Gdje nas možete pronaći?

Direkcija Sarajevo
  • KOMERCIJALNA SLUŽBA
  • adresa: Maršala Tita 19/1
   71000, Sarajevo
   tel: +387 (0)33 212 737
   tel: +387 (0)33 212 738
   fax: +387 (0)33 269 971
   e-mail: direkcija@transagent.ba
   e-mail: finansije@transagent.ba
Terminal Sarajevo
  • POSLOVNICA TERMINAL
  • adresa: Braće Baljić 1A
   71000, Sarajevo
   tel: +387 (0)33 464 330
   mob: +387 (0)61 140 029
   mob: +387 (0)61 229 340
   e-mail: terminal-sarajevo@transagent.ba
Aerodrom Sarajevo
  • ISPOSTAVA AERODROM
  • adresa:
   mob: +387 (0)62 790 249
   e-mail: terminal-sarajevo@transagent.ba
Brod
  • POSLOVNICA BROD
  • adresa: Kralja Petra I Oslobodioca bb.
   74450, Brod
   tel: +387 (0)53 620 420
   fax: +387 (0)53 620 421
   mob: +387 (0)61 224 967
   e-mail: terminal-brod@transagent.ba